17 Σεπτεμβρίου 2012

Ενημέρωση γονέων
Ενημέρωση γονέων για τη νέα σχολική χρονιά 2012-2013

 Αγαπητοί γονείς.

Η πρώτη ενημέρωση των γονέων των μαθητών του Σχολείου μας για το σχολικό έτος 2012-2012, θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 18 Σεπτεμβρίου 2012 και από ώρα 12:30μ.μ.
Η ενημέρωση θα γίνει στις αίθουσες των αντίστοιχων τμημάτων.
Θεωρώντας πως η σωστή συνεργασία γονέων και εκπαιδευτικών αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων της αγωγής των παιδιών σας καθώς και για την απρόσκοπτη λειτουργία του Σχολείου, σας υπενθυμίζουμε πως η παρουσία όλων σας κρίνεται απαραίτητη.

                                                                                                           Ο Διευθυντής

                                                                              Κατσάρας Βασίλειος