20 Σεπτεμβρίου 2012

ΕΚΛΟΓΕΣ

       ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ


Σας γνωρίζουμε ότι οι εκλογές για την ανάδειξη νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής καθώς και  εκπροσώπων στην Ένωση Γονέων ολοκληρώθηκαν με επιτυχία στις 26 Σεπτεμβρίου 2012. Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα των εκλογών αλλά και το πρακτικό συγκρότησης του νέου Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα.