30 Ιανουαρίου 2020

Ενημέρωση γονέων


Την Τρίτη 11 Φεβρουαρίου 2019 στις 13:15 θα γίνει ενημέρωση των γονέων σχετικά με την πρόοδο των μαθητών/τριών.