30 Μαρτίου 2020

Σύνδεση στην πλατφόρμα η-Τάξη (eclass)

Αγαπητοί γονείς, παρακαλούμε εκτός από την πλατφόρμα e-me.edu.gr να συνδέεστε και στην πλατφόρμα eclass.sch.gr διότι κάποιες Ψηφιακές Τάξεις του σχολείου μας θα τις βρείτε εκεί. Η σύνδεση γίνεται με τους ίδιους κωδικούς που χρησιμοποιείτε και στο e-me.Υπενθυμίζουμε ότι είναι απαραίτητο να συνδέεστε ώστε να είναι τα παιδιά "ορατά" στους εκπαιδευτικούς. 

Ευχαριστούμε πολύ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΜΑΡΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ70