05 Μαΐου 2021

Διενέργεια self-test

Από σήμερα Τετάρτη 5/5 έως Σάββατο 8/5 είναι διαθέσιμα από τα φαρμακεία τα self-tests, μόνο σε εκπαιδευτικούς, μαθητές και διοικητικό προσωπικό πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και φοιτητών που κάνουν πρακτική άσκηση.

Το δεύτερο τεστ μαθητών και εκπαιδευτικών για την επόμενη εβδομάδα θα είναι διαθέσιμο από τη Δευτέρα 10/5.
Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τα σχολεία, οι μαθητές, οι εκπαιδευτικοί και το λοιπό προσωπικό των σχολικών μονάδων όλων των βαθμίδων θα πρέπει να υποβάλλονται δύο φορές την εβδομάδα σε self-test, τα οποία θα προμηθεύονται από τα φαρμακεία.
Οι μαθητές προκειμένου να προσέλθουν στο σχολείο τη Δευτέρα θα πρέπει να έχουν μαζί τους βεβαίωση αρνητικού self-test. Το αποτέλεσμα του self-test δηλώνεται στην πλατφόρμα https://self-testing.gov.gr/#mathites και μέσω αυτής εκδίδεται η σχολική κάρτα εφόσον το τεστ είναι αρνητικό.

Οι μαθητές φέρουν την σχολική αυτή κάρτα μαζί τους όλη την εβδομάδα και την επιδεικνύουν στους εκπαιδευτικούς την πρώτη ώρα της Δευτέρας για το πρώτο test και της Πέμπτης για το δεύτερο test. Για τους εκπαιδευτικούς θα εκδίδεται η δήλωση αρνητικού αποτελέσματος μέσω της ίδιας πλατφόρμας. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει πρόσβαση σε εκτυπωτή στο σπίτι, οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί θα μπορούν να γράφουν μία χειρόγραφη δήλωση που θα περιέχει τα ίδια στοιχεία με τη σχολική κάρτα, (δηλ. προσωπικά στοιχεία γονέα (όνομα, επώνυμο, όνομα πατρός όνομα μητρός και ημερομηνία γέννησης) στοιχεια παιδιού (όνομα, επώνυμο, όνομα πατρός όνομα μητρός και ημερομηνία γέννησης) και στοιχεία self-test (ΑΜΚΑ, ημερομηνία διεξαγωγής self-test, τύπος test και αποτέλεσμα test), ο κωδικός ηλεκτρονικής δήλωσης, ημερομηνία και υπογραφή) τη δήλωση αρνητικού αποτελέσματος.
Πηγές: CNN.gr και https://self-testing.gov.gr/