26 Νοεμβρίου 2021

Στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης και αειφορίας των ΗΕ - Learning about water

Τον Νοέμβριο οι μαθητές και οι μαθήτριες της Ε τάξης ασχολήθηκαν στο μάθημα των αγγλικών με τους 17 στόχους  βιώσιμής ανάπτυξης και αειφορίας των Ηνωμενων Εθνών, κι ειδικότερα με τον στόχο 6 "Καθαρό νερό και αποχέτευση". Τα παιδιά θα συνεχίσουν να ασχολούνται με το νερό σε συνδυασμό με το πρόγραμμα Cultural HIDRANT και τις δράσεις στη Ρεματιά.

Υπεύθυνες εκπαιδευτικοί Ζωή Ζυμονοπούλου και Θεοδώρα Φέστα.