17 Σεπτεμβρίου 2012

Κανονισμός λειτουργίας του σχολείου

Η Διεύθυνση του σχολείου κοινοποίησε τον κανονισμό λειτουργίας του σχολείου για το εκπαιδευτικό έτος 2012 - 2013.