19 Ιανουαρίου 2015

Αναβολή δραστηριοτήτων λόγω εκλογών

Ενημερώνουμε ότι λόγω εκλογών, δε θα γίνουν δραστηριότητες από την Πέμπτη 22/01 έως και τη Δευτέρα 26/01.

Καλό βόλι!