16 Δεκεμβρίου 2018

Ενημέρωση τριμήνου & Χριστουγεννιάτικη Γιορτή

Την Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου 2018 στις 13:15 θα δοθούν οι βαθμοί 1ου τριμήνου στους μαθητές των τάξεων Γ, Δ, Ε και Στ και θα γίνει ενημέρωση για τους μαθητές των τάξεων Α και Β.

Την Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2018 στις 10:00 θα πραγματοποιηθεί η Χριστουγεννιάτικη Γιορτή του Σχολείου από την Α' τάξη.

Και τις δύο ημέρες το ολοήμερο πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί κανονικά.