07 Δεκεμβρίου 2019

Ενημέρωση γονέων

Την Τετάρτη 18/12/2019 στις 13:15 θα δοθούν οι βαθμοί του 1ου τριμήνου στους μαθητές των τάξεων Γ,Δ,Ε και Στ και θα γίνει ενημέρωση και για τους μαθητές των τάξεων Α & Β.