16 Σεπτεμβρίου 2020

Ανακοίνωση Διαχείρισης Ιατρικών Περιστατικών


Σας επισημαίνουμε ότι σε περίπτωση που κάποιος μαθητής/τρια νιώθει αδιαθεσία ακόμα και χωρίς έντονα συμπτώματα θα πρέπει υποχρεωτικά να παραμένει στο σπίτι λόγω εκτάκτων συνθηκών. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να προσέρχεται στο σχολείο.

Το σχολείο θα πρέπει να ενημερώνεται άμεσα για κάθε περιστατικό.

Σε περίπτωση που ο μαθητής/τρια εμφανίσει κάποια αδιαθεσία στο σχολείο, οι γονείς θα πρέπει να έχουν έτοιμη εναλλακτική λύση για την άμεση παραλαβή του παιδιού.

Επιπλέον, εάν η απουσία του μαθητή/τριας είναι από 2 ημέρες και πάνω, για την επάνοδο του παιδιού θα είναι απαραίτητη η προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης.

Από τη Διεύθυνση του σχολείου