20 Οκτωβρίου 2022

Υπεύθυνη δήλωση

Το κείμενο της υπεύθυνης δήλωσης που στάλθηκε από το σχολείο για όποιον/α θέλει να την κάνει μέσω gov.gr:

Α) Είμαι κηδεμόνας του/της μαθητή/τριας: 

 

Γ) Τα στοιχεία επικοινωνίας μου είναι:

·         λογαριασμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail):        ......................................

·         τηλέφωνα επικοινωνίας

Τηλ. 1: ......................................

Τηλ. 2: ......................................      Τηλ. 3: ......................................

 

·         η διεύθυνση αλληλογραφίας είναι:        Οδός: ......................................

                                                                Περιοχή: ...................................... ΤΚ ..............

 

Δ) Εγκρίνω ............ (Σημειώστε ΝΑΙ ή ΟΧΙ αντίστοιχα) τη δημοσίευση οπτικοακουστικού υλικού

(φωτογραφίες, βίντεο, μαγνητοφωνήσεις), στο οποίο απεικονίζεται ο γιος / η κόρη μου, κατά τη συμμετοχή του/ της σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες, που υλοποιούνται στο πλαίσιο δραστηριοτήτων και σκοπών του Σχολείου, στις οποίες συμμετέχει το παιδί μου. Συμφωνώ το υλικό αυτό να δημοσιοποιηθεί σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα μαζικής ενημέρωσης καθώς και να προβληθεί σε εκδηλώσεις ενημέρωσης και επιστημονικές συναντήσεις με εκπαιδευτικούς σκοπούς που εγκρίνονται από το Υπουργείο Παιδείας, το ΕΠ.Ε.Σ του σχολείου και τον Σύλλογο Διδασκόντων. Οι φωτογραφίες και μαγνητοσκοπήσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν αφού πρώτα έχει γίνει επεξεργασία με τέτοιο τρόπο, ώστε να προσαρμοστούν στους χρόνους των αναγκών μετάδοσής τους, μόνες ή σε συνδυασμό με άλλο υλικό για οποιονδήποτε εκπαιδευτικό, πληροφοριακό ή προωθητικό μη εμπορικό σκοπό σε οποιοδήποτε κοινό εντός ή εκτός Ελλάδος.

 

 

Ε) Εγκρίνω ............(Σημειώστε ΝΑΙ ή ΟΧΙ αντίστοιχα ) να δοθούν τα προσωπικά μου στοιχεία επικοινωνίας (email, τηλέφωνο, διεύθυνση κατοικίας) στο Σύλλογο Γονέων του Σχολείου προκειμένου να ενημερώνομαι για τις εκδηλώσεις του Συλλόγου Γονέων.


Παρακαλούμε να εγκρίνετε να πάρει ο Σύλλογος τα στοιχεία επικοινωνίας σας για να μπορούμε να επικοινωνούμε απευθείας μαζί σας.