20 Οκτωβρίου 2022

Ενημέρωση από το σχολείο

Αγαπητοί γονείς,

 σας ενημερώνουμε ότι:

  • Οι όμιλοι θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 24 Οκτωβρίου, με το πρόγραμμα όπως έχει ανακοινωθεί.
  • Η μηνιαία συνάντηση- επικοινωνία με τους εκπαιδευτικούς του σχολείου για την πρόοδο των παιδιών, θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 31 0κτωβρίου 2022 και θα ξεκινήσει στις 13.30 για όλες τις τάξεις. Οι όμιλοι εκείνη την ημέρα δεν θα πραγματοποιηθούν. Το ολοήμερο θα λειτουργήσει.


Με εκτίμηση

Καράλλη Χρύσα

Υποδ/ντρια