23 Σεπτεμβρίου 2019

Ενημέρωση γονέων και κηδεμόνων

Η ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων σχετικά με τη φοίτηση, την πρόοδο και τη συμπεριφορά των μαθητών (όπως ορίζεται από το Φ.353.1/324/105657/Δ1/16-10-2002), θα πραγματοποιείται ως το τέλος της χρονιάς, κάθε πρώτη εβδομάδα του μήνα, στις 13:15.

Όποτε παραστεί ανάγκη στοχευμένης ενημέρωσης και συνεργασίας δασκάλου και γονέα σε θέματα που αφορούν επίδοση ή συμπεριφορά συγκεκριμένου μαθητή/τριας, ορίζονται από τους εκπαιδευτικούς έκτακτες συναντήσεις με τους γονείς προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα ζητήματα που ανακύπτουν κατά την καθημερινή σχολική ζωή του παιδιού. Είναι εύλογο ότι και οι γονείς έχουν τη δυνατότητα να ενημερώσουν τον εκπαιδευτικό της τάξης, μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας με το σχολείο, για οποιοδήποτε θέμα ανακύψει στο μαθητή/τρια και χρειάζεται να λάβει γνώση ο εκπαιδευτικός για να το αξιοποιήσει κατά τη μαθησιακή διαδικασία.

Η πρώτη ενημέρωση της σχολικής χρονιάς 2019-2020 θα γίνει την Τετάρτη 2/10/2019 στις 13:15. Η επόμενη ενημέρωση θα γίνει την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου. Για την ακριβή ημέρα των επόμενων συναντήσεων θα ενημερώνεστε εγκαίρως.