14 Μαΐου 2021

Πρώτες σκέψεις

Με την ΚΥΑ Αρ. Πρωτ. 51614/Δ6/2021 το 1ο Νηπιαγωγείο και το 1ο  Δημοτικό Χαλανδρίου επιλέχθηκαν για να χαρακτηριστούν ως πειραματικά σχολεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφ. Β΄ του ν. 4692/2020 (Α΄111) «Αναβάθμιση του σχολείου και άλλες διατάξεις».

Η σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας αναφέρει:

Τα Πειραματικά Σχολεία είναι σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας δημόσιας εκπαίδευσης, οι οποίες στοχεύουν στην υποστήριξη του πειραματισμού και της πιλοτικής εφαρμογής εκπαιδευτικών καινοτομιών στο εκπαιδευτικό σύστημα, σε τυχαίο δείγμα του μαθητικού πληθυσμού ΠΕΙ.Σ. που εισάγεται σε αυτά με κλήρωση. Επιπλέον, επιδιώκεται η εξοικείωση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών με τη διδασκαλία των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων, σε συνεργασία με τμήματα και σχολές Α.Ε.Ι. και το Ι.Ε.Π..

Η απόφαση αλλαγής του χαρακτήρα του σχολείου μας μάς ξάφνιασε,  τόσο τους γονείς όσο και τη διεύθυνση και το εκπαιδευτικό προσωπικό, καθώς δεν είχε προηγηθεί κάποια εκδήλωσηενδιαφέροντος από την διεύθυνση του σχολείου για χαρακτηρισμού του σχολείου ως ΠΕΙ.Σ..  

Κάποιες από τις αλλαγές που θα προκύψουν, σύμφωνα με το ν. 4692/2020, είναι:

·        Το σχολείο θα ακολουθεί το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του υπουργείου όσον αφορά την εκπαιδευτική ύλη (όπως και κάθε άλλο σχολείο), αλλά θα μπορεί να επιλέγει επιπλέον  πειραματικά και καινοτόμα προγράμματα ή σεμινάρια.

·        Θα λειτουργούν Όμιλοι Δημιουργικότητας και Καινοτομίας και Εργαστήρια Δεξιοτήτων.

·        Το εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου θα ανανεώνεται με εκπαιδευτικούς αυξημένων ακαδημαϊκών προσόντων όλων των κλάδων και ειδικοτήτων της δημόσιας εκπαίδευσης, οι οποίοι τοποθετούνται κατόπιν επιλογής από την οικεία Περιφερειακή Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων. Οι οργανικές θέσεις καταργούνται, αλλά δίνεται το δικαίωμα στους εκπαιδευτικούς του σχολείου που θέλουν να παραμείνουν  να εκπαιδευτούν με διετές πρόγραμμα.

·        Θα υπάρχει σύνδεση του σχολείου με Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ερευνητικούς φορείς και κοινωφελή ιδρύματα.

Κάποιοι από τους προβληματισμούς μας είναι:

·        Η διαδικασία εισαγωγής αλλάζει και πλέον τα παιδιά του νηπιαγωγείου και  της πρώτης δημοτικού θα μπαίνουν στο σχολείο με κλήρωση[1]. Η εισαγωγή των μαθητών από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό θα γίνεται χωρίς να διενεργηθεί νέα κλήρωση (αφού είναι συνδεδεμένα), ενώ για τη συμπλήρωση των κενών θέσεων που προκύπτουν στο δημοτικό θα πραγματοποιείται κλήρωση από τη Δ.Ε.Π.Π.Σ. (Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων).

·        Δεν υπάρχει πρόβλεψη στον ν. 4692/2020 (Α’111) για τα αδέλφια μαθητών/τριών που ήδη φοιτούν στο σχολείο. H Υπουργική Απόφαση 73226/Δ6/2020 (Β’2261) για την Εισαγωγή μαθητών/τριών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία (Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ.) για το σχολικό έτος 2020-2021 ανέφερε ότι «το 20% των προκηρυσσομένων θέσεων πληρώνεται με τη συμμετοχή των μαθητών/τριών της ειδικής κατηγορίας που την αποτελούν : α) δίδυμοι ή τρίδυμοι ή υιοθετημένοι αδελφοί μαθητών/τριών γεννημένοι/ες το ίδιο έτος και εφ' όσον ένας/μία εκ των αδελφών κληρώθηκε στην πρώτη κλήρωση β) αδελφοί/ές μαθητών/ τριών που ήδη φοιτούν στο συνδεδεμένο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο ή στο συνδεδεμένο Πειραματικό Γυμνάσιο ή στο συνδεδεμένο Πειραματικό Λύκειο αλλά όχι στην τάξη αποφοίτησης της εκάστοτε ανώτερης βαθμίδας διασυνδεδεμένων σχολείων και γ) τέκνα εκπαιδευτικών που υπηρετούν με θητεία στο ΠΕΙ.Σ. ενδιαφέροντος ή σε διασυνδεδεμένο με αυτό ΠΕΙ.Σ..». Αναμένεται να βγει αντίστοιχη ΥΑ και φέτος.

·        Τα τμήματα θα γίνουν πολυμελή σε βάθος τριετίας - εξαετίας, ανάλογα και με τις εισροές που θα προκύψουν από καινούργιους μαθητές.

·        Θα αλλοιωθεί ο χαρακτήρας του «σχολείου της γειτονιάς» του σχολείου μας, αφού η συμμετοχή στην κλήρωση δεν εξαρτάται από τον τόπο διαμονής των μαθητών και το σχολείο θα γίνει πόλος έλξης για μαθητές από άλλες περιοχές.

Η αλλαγή του χαρακτηρισμού του σχολείου μας σε ΠΕΙ.Σ. μάς βρίσκει κατ’ αρχήν θετικούς. Πιστεύουμε ότι η αλλαγή αυτή θα είναι προς όφελος των παιδιών και του εκπαιδευτικού προσωπικού του σχολείου.  

Αφουγκραζόμαστε όμως και τους προβληματισμούς του υπάρχοντος εκπαιδευτικού προσωπικού, όσο αφορά τις αλλαγές στο εργασιακό τους καθεστώς και των γονέων που μπορεί να έχουν δύο (ή περισσότερα) παιδιά σε δύο σχολεία.

Γνώμη μας ως Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων είναι ότι ΟΛΑ τα δημόσια σχολεία της χώρας θα έπρεπε να έχουν τις κατάλληλες υποδομές, το καλύτερο εκπαιδευτικό προσωπικό και ολιγομελή τμήματα και να δίνονται ίσες ευκαιρίες και εφόδια σε όλους τους μαθητές και μαθήτριες για το μέλλον τους στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Αναμένουμε, ως Σύλλογος και ως γονείς, περαιτέρω ενημέρωση για τις νέες συνθήκες που θα προκύψουν. Η γενιά των παιδιών που φοιτά τώρα στο σχολείο μας έχει ήδη κληθεί πολλές φορές το τελευταίο διάστημα να προσαρμοστεί σε νέες πρωτόγνωρες καταστάσεις και δείχνει να έχει ανταπεξέλθει καλά σε μεγάλο βαθμό. Ελπίζουμε αυτή η αλλαγή να έχει μόνο θετικά αποτελέσματα και να γίνει μετά από πολλή μελέτη και οργάνωση, με δίκαιες και αδιάβλητες  διαδικασίες.

Το ΔΣ του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων

1ου Δημοτικού Σχολείου Χαλανδρίου[1] Άρθρο 18 του ν.4692/2020, § 5 και 6