16 Μαΐου 2021

Εισαγωγή στα μουσικά και καλλιτεχνικά σχολεία


 Για την εισαγωγή μαθητών/τριών στα Μουσικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2021 - 2022 οι γονείς θα πρέπει να κάνουν αίτηση ηλεκτρονικά από 10 εως 31 Μαΐου 2021 και ώρα 14:00. 

Σχετικές οδηγίες είναι διαθέσιμες στο δικτυακό τόπου του Υπουργείου Παιδείας. 

Για την εισαγωγγή μαθητών/τριών στα Καλλιτεχνικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2021 - 2022 οι γονείς θα πρέπει να κάνουν αίτηση ηλεκτρονικά (στην οποία μπορούν να δηλώσουν μέχρι δύο κατευθύνσεις) από 10 εως 31 Μαΐου 2021 και ώρα 14:00. 

Σχετικές οδηγίες είναι διαθέσιμες στο δικτυακό τόπου του Υπουργείου Παιδείας. 


Φωτογραφία από mohamed Hassan από το pixabay