03 Φεβρουαρίου 2014

Το φαινόμενο της τήξης μεσα από εικόνες

Με εναν πολύ "γκυκό" τρόπο έμαθαν τα παιδιά για το φαινόμενο της τήξης. Δείτε πως: