21 Μαΐου 2014

Ενημέρωση των γονέων των μαθητών των Β΄, Δ΄ και Στ΄ τάξεων σχετικά με το ατομικό δελτίο υγείας για το επόμενο σχολικό έτος 2014-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ           
Δ/ΝΣΗ  Α/ΘΜΙΑΣ  ΕΚΠ/ΣΗΣ  Β΄  ΑΘΗΝΑΣ
1ο  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Χαλάνδρι, 21-5-2013
Aριθ. Πρωτ.: 208


Ταχ. Δ/νση:  Αριστοφάνους  42
                    Τ.Κ. – Πόλη:  152 32  Χαλάνδρι
                    Πληροφ:  Κατσάρας Βασίλειος
                    Τηλ. & Fax:   210-6812916

ΠΡΟΣ : Τους γονείς των μαθητών των Β΄, Δ΄
              και Στ΄ τάξεων του Σχολείου μας
ΚΟΙΝ.: Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων


ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση των γονέων των μαθητών των Β΄, Δ΄ και Στ΄ τάξεων σχετικά με το ατομικό δελτίο υγείας για το επόμενο σχολικό έτος 2014-2015»

        Αγαπητοί γονείς
 Στα πλαίσια των έγκαιρων ενεργειών του Σχολείου μας, για τη σωστή προετοιμασία της επόμενης σχολικής χρονιάς, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με το ατομικό δελτίο υγείας  (Α.Δ.Υ.).
Η συμπλήρωση του Ατομικού Δελτίου Υγείας, καθορίζεται από την Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και του Υπουργείου Υγείας με αρ. 58410/Γ4/14 Ιουνίου 2005, ΦΕΚ 859/23 Ιουνίου 2005. 
Το Ατομικό Δελτίο Υγείας:
α) Έχει προληπτικό χαρακτήρα, αποσκοπεί αποκλειστικά στην προστασία της ζωής των μαθητών και χρησιμοποιείται ως βασικό στοιχείο στήριξής τους κατά τη συμμετοχή τους στο μάθημα της φυσικής αγωγής και γενικότερα στις σχολικές δραστηριότητες.
β) Καταρτίζεται-συμπληρώνεται με τη φροντίδα γονέων και κηδεμόνων, από ιατρούς των οικείων Κέντρων Υγείας ή Περιφερειακών Γενικών Νοσοκομείων ή των Ασφαλιστικών φορέων των γονέων και κηδεμόνων ή από ιδιώτες ιατρούς που παρακολουθούν την κατάσταση της υγείας των μαθητών.
γ) Έχει ισχύ 2 σχολικών ετών για το Δημοτικό Σχολείο και 3 σχολικών ετών για το Γυμνάσιο και το Λύκειο και αποτελεί αναγκαίο συνοδευτικό της ατομικής καρτέλας του μαθητή.
δ) Για τους ανασφάλιστους Έλληνες και αλλοδαπούς και στις περιπτώσεις που οι γονείς ή οι κηδεμόνες αδυνατούν για οικονομικούς λόγους να προσκομίσουν το Α.Δ.Υ., ο διευθυντής της σχολικής μονάδας, ύστερα από έγγραφη και σύμφωνη γνώμη του γονέα, παραπέμπει το μαθητή στο πλησιέστερο Κέντρο Υγείας ή Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο για δωρεάν συμπλήρωση του Α.Δ.Υ.
Επιπλέον σας ενημερώνουμε σχετικά, πως τα Α.Δ.Υ. είναι απόρρητα έγγραφα, μη ανακοινώσιμα, εκτός των περιπτώσεων ενημέρωσης των αρμοδίων εκπαιδευτικών για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων προστασίας και στήριξης των μαθητών, διέπονται από τις αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων και φυλάσσονται εντός ειδικού φακέλου σε ασφαλές μέρος της σχολικής μονάδας, στο οποίο δεν επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση άλλοι πλην του Διευθυντή.
Επειδή, όπως έχει ήδη αναφερθεί, το Α.Δ.Υ έχει διετή ισχύ, παρακαλούμε τους γονείς των μαθητών των Β΄, Δ΄ και Στ΄ τάξεων (δηλαδή των τάξεων Γ΄, Ε΄ και Α΄ Γυμνασίου για το επόμενο σχολικό έτος 2014-2015) να προσκομίσουν το Α.Δ.Υ ( το οποίο σας επισυνάπτουμε) συμπληρωμένο από παιδίατρο, στο Σχολείο πριν τη λήξη των μαθημάτων και μέχρι τις 13 Ιουνίου 2014.

                                                                                                       Ο Διευθυντής του Σχολείου                                                                                                       Κατσάρας Βασίλειος


Μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ το Ατομικό Δελτίο Υγείας