11 Οκτωβρίου 2015

Τελικό Πρόγραμμα Δημιουργικών Δραστηριοτήτων


Οριστικοποιήθηκαν οι μέρες και οι ώρες των τμημάτων των δραστηριοτήτων και είναι οι εξής: