08 Ιουνίου 2017

Παραδοσιακοί Χοροί στη Ρεματιά με τους "Τεγεάτες"

Οι "Τεγεάτες" είναι το συγκρότημα του γνωστού μας και πολύ αγαπητού κου Σταύρου Καρλή που κάνει παραδοσιακούς χορούς στο σχολείο, στο πλαίσιο των δραστηριτήτων του συλλόγου!