16 Μαΐου 2019

Εγγραφή μαθητών στην Α' τάξη του Δημοτικού

Οι εγγραφές στο 1ο Δημοτικού Σχολείο Χαλανδρίου θα πραγματοποιηθούν από τις 6 έως τις 20 Μαΐου 2019 και ώρες 08:30 - 10:00.

Την σχολική χρονιά 2019-2020 θα φοιτήσουν οι μαθητές που γεννήθηκαν από 01/01/2013 έως 31/12/2013.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο με Αρ.Πρωτ.Φ.6/58025/Δ1/12-04-2019 του Υπουργείου Παιδείας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α' τάξη του δημοτικού σχολείου είναι τα εξής:

α. Πιστοποιητικό γέννησης (αναζητείται από τις σχολικές μονάδες μέσω του Πληροφορικού Συστήματος myschool του ΥΠΠΕΘ.)
β. Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού 
γ. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ)
δ. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο διαπιστώνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή.
ε. Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου και Πιστοποιητικό Φοίτησης Νηπιαγωγείου για την εγγραφή στο Δημοτικό.

Για τα όρια των σχολείων του Δήμου Χαλανδρίου δείτε εδώ

(Φωτογραφία:  Angelina Litvin από το Unsplash)