16 Οκτωβρίου 2019

Οριστικό πρόγραμμα απογευματινών δραστηριοτήτων


Το οριστικό πρόγραμμα των δραστηριοτήτων διαμορφώνεται ως εξής:
Θεατρικό Παιχνίδι

16:30 – 17:30
17:30 – 18:30
18:30 – 19:30
 Παρασκευή
Τμήμα Α ( Α-Β-Γ-Δ)
Τμήμα Β ( Ν )
Τμήμα Γ ( Ε - Στ)
Μοντέρνος Χορός

17:30 – 18:30
18:30 – 19:30
19:30 – 20:30
 Παρασκευή
Τμήμα Α ( Α-Β-Γ-Δ)
Τμήμα Β ( ΠροΝ - Ν )
Τμήμα Γ ( Ε - Στ)
Τένις

10:00 – 11:00
 Σάββατο
Τμήμα Α (Ν έως Στ)


Οι υπόλοιπες δραστηριότητες (μπάσκετ, Break Dance για αγόρια, Δημιουργικό Εργαστήρι, Φωτογραφία για παιδιά και Μουσική & Εικόνα) δεν θα πραγματοποιηθούν λόγω μικρού αριθμού συμμετοχών.