30 Οκτωβρίου 2019

Ενημέρωση γονέων


Την Τετάρτη 13 Νοεμβρίου 2019 στις 13:15 θα γίνει ενημέρωση των γονέων σχετικά με την πρόοδο των μαθητών/τριών.

(φωτογραφία από τους Irish Times)