29 Μαΐου 2020

Ανακοίνωση για την επανέναρξη λειτουργίας του σχολείου


Ανακοίνωση για την επανέναρξη λειτουργίας του σχολείου


Αγαπητοί γονείς,

Τηρώντας τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας, σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

Α)  Πρόγραμμα μαθημάτων - Διδασκαλία

Καθώς η απόσταση μεταξύ μαθητών πρέπει να είναι 1,5μ. και ως ανώτερος επιτρεπόμενος αριθμός μαθητών σε κάθε αίθουσα ορίζονται τα 15 άτομα, οι μαθητές κάποιων τμημάτων θα προσέρχονται στο σχολείο σε υπο-ομάδες που θα προκύψουν από τη διαίρεση του τμήματος στα δύο).

Η διδασκαλία θα πραγματοποιείται εκ περιτροπής στις δύο υπο ομάδες ως εξής:

Δευτέρα- Τετάρτη-Παρασκευή  θα προσέρχεται στο  σχολείο  η υπο-ομάδα Α και
Τρίτη -Πέμπτη η υπο-ομάδα Β, ενώ την επόμενη εβδομάδα θα γίνεται το αντίστροφο.

 Έχει ληφθεί μέριμνα ώστε τα αδέρφια να προσέρχονται πάντα τις ίδιες μέρες.

Θα ακολουθήσουμε το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων της σχολικής χρονιάς, με μερικές αναγκαίες τροποποιήσεις ώστε να καλύψουμε τις απουσίες μερικών εκπαιδευτικών. 
Στα διαλείμματα οι μαθητές θα μεταβαίνουν με τη συνοδεία των εκπαιδευτικών σε προκαθορισμένους για κάθε τμήμα χώρους του προαυλίου, ώστε να τηρούνται τα απαραίτητα μέτρα.

Παρακαλούμε να φροντίσετε για την έγκαιρη παραλαβή των παιδιών καθώς δεν θα επιτρέπεται η   παραμονή  τους  στο  χώρο   του  σχολείου  μετά   τη  λήξη  του πρωινού προγράμματος.

Β) Προσέλευση-Αποχώρηση


Κατά την πρωινή προσέλευση παρακαλούμε να τηρείτε τις αποστάσεις. Οι μαθητές θα πηγαίνουν κατευθείαν στον καθορισμένο για το τμήμα τους χώρο του προαυλίου, με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών. Σε περίπτωση βροχής, θα πηγαίνουν κατευθείαν στην τάξη όπου θα περιμένει ο εκπαιδευτικός.
Η προσευχή θα γίνεται μέσα στην αίθουσα.

Απαγορεύεται αυστηρά η είσοδος στους γονείς στον χώρο του σχολείου και στο προαύλιο. Σε περίπτωση απόλυτης ανάγκης, ο γονέας θα εισέρχεται μόνο στο χώρο των γραφείων και υποχρεωτικά με μάσκα, αφού οι μαθητές έχουν εισ έλθει στις αίθουσες
Οι γονείς απαγορεύεται να παραμένουν μπροστά στην πόρτα ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός. Παρακαλούμε αυτό να τηρηθεί αυστηρά.

Ώρα προσέλευσης στο σχολείο 8.00 - 8:10

Οι μαθητές θα παραδίδονται στους γονείς από τους εκπαιδευτικούς (εφημερεύοντες). Για τη διευκόλυνση της διαδικασίας παρακαλούμε να τηρείτε τις αποστάσεις.

Γ) Κατά τη διάρκεια της σχολικής μέρας

Το σχολείο έχει προμηθευτεί αντισηπτικά που είναι τοποθετημένα σε εύκολα προσβάσιμα σημεία όλων των τμημάτων και των κοινόχρηστων χώρων και τα παιδιά θα ενθαρρύνονται να τα χρησιμοποιούν όσο περισσότερο γίνεται.

Το προσωπικό καθαριότητας θα φροντίζει για τον συνεχή καθαρισμό και την απολύμανση των επιφανειών  πόμολα, θρανία, χερούλια, κουπαστή, διακόπτες, βρύσες) και όλων των χώρων.

Οι μαθητές δεν πρέπει να μοιράζονται γραφική ύλη κι εξοπλισμό μολύβια, στυλό, μαρκαδόρους κλπ)

Απαγορεύονται  οι  μπάλες.

 Η βιβλιοθήκη δεν θα λειτουργεί. Ως εκ τούτου οι μαθητές οφείλουν να επιστρέψουν τα βιβλία
που έχουν δανειστεί.

Για το μάθημα της γυμναστικής οι μαθητές θα πρέπει να έχουν καπέλο και μια μικρή πετσέτα.

Οι μαθητές θα πρέπει να χρησιμοποιούν ατομικά παγούρια και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να πίνουν νερό κατευθείαν από τις βρύσες αλλά να γεμίζουν το παγούρι τους όταν αδειάζει.

Η χρήση της μάσκας στη τάξη είναι προαιρετική για εκπαιδευτικούς και μαθητές.

 Γι α του ς μαθ ητές πο υ δεν πρόκ ει ται να φ οι τήσου ν θ α πρέ πε ι να απο σταλ εί ή

 προσκομιστεί σχετική Υπε ύθ υνη Δήλω ση.

Όλοι μας προετοιμαζόμαστε να υποδεχτούμε και πάλι τους μαθητές μας και τις μαθήτριές μας, τηρώντας όλα τα πρωτόκολλα ασφάλειας και καταβάλλοντας κάθε προσπάθεια ώστε η δύσκολη αυτή χρονιά να κλείσει με χαμόγελα.

Θα ζήσουμε μια σχολική πραγματικότητα διαφορετική από αυτή που γνωρίζαμε. Αυτή τη νέα πραγματικότητα καλείται το παιδί να διαχειριστεί.

Αγκαλιάζοντας …. με το βλέμμα φίλους και δασκάλους. Ακολουθώντας ευλαβικά όλους τους κανόνες υγιεινής. Αποφεύγοντας να μοιράζεται τα πράγματά του.
Για να προστατέψουμε ο ένας τον άλλον. Θα τα καταφέρουμε!
Ο Διευθυντής


Μαρίνης Νικόλαος