27 Σεπτεμβρίου 2021

Προκήρυξη εκλογών: Τετάρτη 6/10/2021

Την Κυριακή 26/09/2021 πραγματοποιήθηκε η εκλογο-απολογιστική γενική συνέλευση του Συλλόγου και προκηρύχθηκαν εκλογές την Τετάρτη 6 Οκτωβρίου 2021 13:00 – 17:00 για την ανάδειξη:

-       μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου

Το Διοικητικό Συμβούλιο διευθύνει τις υποθέσεις του Συλλόγου, εφαρμόζοντας το καταστατικό και εκτελώντας τις αποφάσεις της Γ.Σ. και γενικά αποφασίζει και δρα σε κάθε θέμα που αφορά την εκπλήρωση των σκοπών του Συλλόγου. Αποτελείται από επτά τακτικά μέλη και τρία αναπληρωματικά.

-       εκπροσώπων στην Ένωση Γονέων

Η Ένωση Συλλόγων Γονέων Μαθητών είναι το αμέσως ανώτερο όργανό των Συλλόγων Γονέων και απαρτίζεται από εκπροσώπους όλων των Συλλόγων Γονέων των Σχολείων του Δήμου Χαλανδρίου. Στόχος της Ένωσης είναι η προώθηση των αιτημάτων των Συλλόγων Γονέων και η επίλυση προβλημάτων των σχολείων προς τον κάθε αρμόδιο φορέα. Δύο εκπρόσωποι.

-       μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής

Η Εξελεγκτική Επιτροπή ελέγχει τη ταμειακή διαχείριση του Συλλόγου και ενεργεί τακτικό οικονομικό έλεγχο μια φορά το χρόνο ή έκτακτο όποτε κρίνει τούτο απαραίτητο. Αποτελείται από τρία τακτικά μέλη και δύο αναπληρωματικά.

για το σχολικό έτος 2021 - 2022

Επίσης θα πρέπει να συσταθεί και η εφορευτική επιτροπή η οποία αποτελείται από τρία μέλη και ένα αναπληρωματικό.

Οι υποψηφιότητες μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά στο email του Συλλόγου ( 1dimotikochalandriou@gmail.com  ) μέχρι και την Κυριακή 3 Οκτωβρίου 2021, συμπληρώνοντας τη σχετική Δήλωση Υποψηφιότητας.  Επίσης όσοι/ες ενδιαφέρεστε να είστε μέλη της εφορευτικής επιτροπής δηλώστε το στο παραπάνω email. 


Καθώς οι παρούσες συνθήκες μας έχουν ‘απομακρύνει’ και δεν συναντιόμαστε ώστε να γνωριστούμε, παρακαλούμε τους υποψηφίους να υποβάλουν κι ένα μικρό ‘βιογραφικό’ ώστε να τους γνωρίσουμε. Τα βιογραφικά των υποψηφίων θα αναρτηθούν στο blog του Συλλόγου την εβδομάδα των εκλογών.

Μέλη του Συλλόγου είναι όλοι οι γονείς των μαθητών/τριών που φοιτούν στο σχολείο που είναι ταμιακά εντάξει. Η πληρωμή της ετήσιας συνδρομής (€10 ανά οικογένεια ανεξαρτήτως αριθμού παιδιών στο σχολείο) μπορεί να γίνει και την ημέρα των εκλογών. 

Θα θέλαμε να τονίσουμε για μια ακόμη φορά πόσο σημαντική είναι η σύσταση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα μπορεί να εκπροσωπεί την Γενική Συνέλευση και να χειρίζεται όλα τα θέματα που αφορούν τα παιδιά μας και να σας παρακινήσουμε να υποβάλλετε όσοι το δυνατόν περισσότεροι υποψηφιότητα, αλλά και να ψηφίσετε την ημέρα των εκλογών.