30 Δεκεμβρίου 2021

Απίθανα μολύβια - φύλλο 2


Τα Απίθανα Μολύβια ξαναμπήκαν στη ζωή μας για να μας ενημερώνουν για τις σκέψεις και τις δραστηριότητες των παιδιών μας στο σχολείο!

Τα Απίθανα Μολύβια είναι η μαθητική εφημερίδα του 1ου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Χαλανδρίου.

Επιμέλεια - Σχεδιασμός: Μαρκουίζου Μαρούλα, Μπουδρονικόλα Ειρήνη, Βατσίτσης Νίκος

Κείμενα-Ζωγραφιές: Μαθητές/τριες των Α-ΣΤ τάξεων 1ου Π.Δ. Σχ. Χαλανδρίου και 1ου Π. Νηπ. Χαλανδρίου

Υπεύθυνοι αρχείου: Μαθητές/τριες των Α-ΣΤ τάξεων του 1ου Π.Δ. Σχ. Χαλανδρίου

Συνεργάτες: Σύλλογος Διδασκόντων του 1ου Π. Δ. Σχ. Χαλανδρίου, Όμιλοι Δ.Σχ., Νηπιαγωγοί του 1ου Π.Νηπ. Χαλανδρίου, Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων του 1ου Π.Δ. Σχ. Χαλανδρίου 

Μπορείτε να διαβάσετε το δεύτερο φύλλο εδώ.