14 Μαΐου 2022

Πρόσκληση σε έκτακτη Γενική Συνέλευση

 

Αγαπητοί γονείς,

            Σας καλούμε στην έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 22 Μαΐου 2022 και ώρα 18:30, στο προαύλιο του Σχολείου με θέματα:

1                 τροποποίηση του καταστατικού του Συλλόγου μας

2                 απολογισμό δράσεων

3                 προτάσεις δράσεων για την επόμενη σχολική χρονιά

 

            Αναφορικά με το πρώτο θέμα, επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

            Κατόπιν του χαρακτηρισμού του Σχολείου μας ως Πειραματικού δυνάμει της υπ’αριθ. 51614/Δ6/11.05.2021 Υπουργικής Απόφασης, χρειάζεται τροποποίηση της επωνυμίας του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων. Για την τροποποίηση του καταστατικού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, στην οποία πρέπει να παρίσταται το 50% των ταμειακά εντάξει μελών, και λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων μελών.

            Προτείνουμε να τροποποιηθούν τα ακόλουθα άρθρα:

α) άρθρο 1: ως προς την επωνυμία του Συλλόγου, η οποία πρέπει να ορισθεί ως εξής: «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1ου ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ»

β) άρθρο 7 παρ.1: ως προς την ετήσια εισφορά των μελών, η οποία προτείνουμε να τροποποιηθεί σε 10 ευρώ από το ποσό των 20 ευρώ που αναγράφει το καταστατικό

 γ) άρθρο 19: στο οποίο να προστεθεί η πρόταση «Επίσης, ο Γενικός Γραμματέας ορίζεται ως υπεύθυνος για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που αφορούν το σχολείο»

δ) άρθρο 26: ως προς τη σφραγίδα του Συλλόγου, η οποία πρέπει να φέρει την ορθή επωνυμία του.

            Μπορείτε να διαβάσετε το ισχύον σήμερα Καταστατικό του Συλλόγου στο blog μας, στην επιλογή «Ο σύλλογος γονέων & κηδεμόνων». Σε περίπτωση που χρειάζεστε οποιαδήποτε διευκρίνιση αναφορικά με την ως άνω τροποποίηση ή έχετε κάποια άλλη πρόταση ή θέμα που θέλετε να συζητηθεί, μπορείτε να επικοινωνήσετε με e-mail (1dimotikochalandriou@gmail.com) μέχρι τις 19 Μαΐου 2022.

            Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας.