17 Νοεμβρίου 2022

Ενημέρωση γονέων για τα Ευρωπαϊκά Πρόγραμματα eTwinning και Erasmus+


Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως το σχολείο μας και φέτος λαμβάνει μέρος σε Ευρωπαϊκά προγράμματα συνεργασίας σχολείων eΤwinning με υπεύθυνους εκπαιδευτικούς του σχολείου μας. Επίσης έχει καταθέσει πρόταση Erasmus+ με τίτλο: «A Leap to the Digital Era in Elementary Education», πο βρίσκεται στο στάδιο της αξιολόγησης. Ακολουθούν οι τίτλοι και οι σύντομες περιγραφές των προγραμμάτων eΤwinning που έχουν εγκριθεί μέχρι στιγμής για το σχολείο μας:
 

1.    Planet Earth SOS! Climate emergency!
Καθώς όλες οι χώρες του κόσμου επηρεάζονται από τις καταστροφικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, όλοι πρέπει να αναλάβουμε δράση. Αυτό το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για να εξοικειώσει και να προσελκύσει μαθητές σε σχετικές δράσεις με την Ατζέντα Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης 2030 που επικεντρώνονται στη «δράση για το κλίμα».
 

2.    Digital tools in action
Ένα έργο για την ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών στη χρήση ψηφιακών εργαλείων για τη διδασκαλία, τη συνεργασία και την προσωπική ανάπτυξη. Λαμβάνοντας υπόψη την τεχνολογική εξέλιξη της εποχής μας προετοιμάζει τους μαθητές ώστε να αποκτήσουν τεχνολογικές δεξιότητες που θα βοηθήσουν στην πλήρη συμμετοχή τους στην κοινωνία των πολιτών και τη δημοκρατία.
 

3.    R-EVOLUTIONS to change the world!
Μπορούν οι μικρές επαναστάσεις να αλλάξουν τον κόσμο μας; ΝΑΙ! Οι θετικές συμπεριφορές προκαλούν αλλαγές στο περιβάλλον. Ο κύριος στόχος αυτού του έργου είναι οι μαθητές να αυξήσουν τη βασική τους ικανότητα για προσωπική, κοινωνική μάθηση. (Σύσταση 2006/962/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2006, Σύσταση του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2018)  μέσω της χρήσης της μεθοδολογίας CLIL στο δημοτικό σχολείο. Συγκεκριμένα, οι μαθητές θα μοιραστούν ιδέες, θα παίξουν παιχνίδια και θα εφαρμόσουν δραστηριότητες σχετικά θετικές συμπεριφορές χρησιμοποιώντας βίντεο, εικόνες, φωτογραφίες, παιχνίδια ή άλλα πράγματα που θέλουν. Θα ανταλλάξουν υλικό και ιδέες με άλλα σχολεία. Όλα τα έργα θα κοινοποιηθούν στην πλατφόρμα etwinning και έτσι οι μαθητές θα συνεργαστούν και θα μάθουν μαζί. Τα παιδιά θα χρησιμοποιούν την αγγλική γλώσσα για να επικοινωνούν και να συνεργάζονται. Όλες οι εργασίες θα μοιραστούν σε ένα padlet ως «μαθησιακό αντικείμενο» για όλους τους μαθητές και τους καθηγητές που θέλουν να δοκιμάσουν τη «μεθοδολογία CLIL»!
 

4.    Εn francais, si' l vous plait
Un échange d'information sur les goûts des étudiants, leurs motivations, présentations de villes et des aspects culturels (danses, fêtes, musique, gastronomie).
 

Λίγα λόγια για το  eTwinning και το Erasmus+Το eTwinning (https://www.etwinning.gr/) αποτελεί μέρος του προγράμματος Διά Βίου Μάθησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω της οποίας σχολεία από διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες, κάνοντας χρήση εργαλείων Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), συνεργάζονται ώστε να αποκομίσουν παιδαγωγικά, κοινωνικά και πολιτισμικά οφέλη. Tο eTwinning είναι ίσως το μεγαλύτερο δίκτυο εκπαιδευτικών και μαθητών στην ιστορία της εκπαίδευσης.
 

Το Erasmus+ είναι το πρόγραμμα της ΕΕ για την υποστήριξη της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού στην Ευρώπη. Υποστηρίζει προτεραιότητες και δραστηριότητες που καθορίζονται στον Ευρωπαϊκό Χώρο Εκπαίδευσης, το Σχέδιο Δράσης για την Ψηφιακή Εκπαίδευση και το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δεξιοτήτων. Οι δράσεις του παροτρύνουν τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς από όλες τις χώρες της Ευρώπης να έρθουν σε επαφή, να ανταλλάξουν απόψεις και να δημιουργήσουν δεσμούς φιλίας και συνεργασίας.
 

Μέσα από τη  συμμετοχή τους σε ευρωπαϊκά προγράμματα οι μαθητές:
1.    Διευρύνουν τους ορίζοντές και διαμορφώνουν την ευρωπαϊκή τους ταυτότητα
2.    Ενθαρρύνονται στη χρήση της ξένης γλώσσας ως εργαλείο  επικοινωνίας     
3.    Δημιουργούν νέες φιλίες και μαθαίνουν να αποδέχονται τις διαφορές ανάμεσα σε ανθρώπους με διαφορετικές κουλτούρες.
4.    Αναπτύσσουν δεξιότητες στη χρήση εργαλείων τεχνολογίας καθώς στη συνεργασία μέσα σε ομάδες
 

Οι εργασίες των παιδιών, θα ανεβαίνουν στην πλατφόρμα του προγράμματος eTwinning από τις εκπαιδευτικούς καθώς και από τους μαθητές, όταν αυτό είναι δυνατό, στην τάξη και στο εργαστήριο Πληροφορικής του σχολείου μας. Όσοι γονείς επιθυμούν να παρακολουθούν την πορεία των προγραμμάτων, μπορούν να επικοινωνήσουν με τους εκπαιδευτικούς για να αποκτήσουν λογαριασμό επισκέπτη στη συνεργατική πλατφόρμα (Twinspace).
Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση, είμαστε στη διάθεσή σας.
 

Οι εκπαιδευτικοί του 1ου ΔΣ Χαλανδρίου